Välkommen till VISBYGG!

Helhetsleverantören på Gotland

Vi erbjuder kundanpassade helhetslösningar för nyproduktion, ombyggnad och renovering samt fastighetstekniks-service. Vi är behöriga för våtrumsarbeten enligt BBV och är medlemmar i Byggmästarföreningen. 

Besök även Gotlandshuset för mer inspiration.

Boka gärna ett besök

Du är välkommen att besöka oss, vi har kontor på Södra Kyrkogatan 3 i Visby.

kontakt@visbygg.se
Telefon: 0720-13 12 09

Utförda arbeten

Tjänster

ENTREPRENAD | NYPRODUKTION

VISBYGG har blivit förstahandsvalet för många vid nyproduktion av hus, speciellt när det gäller arkitektritade fritidshus och villor. VISBYGG förfogar över den kunskap och de resurser som krävs för att ta helhetsansvar för varje projekt, oavsett storlek. Det resulterar inte bara i ökad trygghet för våra kunder, utan bidrar också till bättre effektivitet, högre kvalitet och lägre kostnader. 

Oavsett byggprojektets art eller storlek kan våra kunder förvänta sig gedigen yrkesskicklighet och miljö- samt kvalitetssäkrad materialanvändning. Vi får ofta höra att våra projektledare är väldigt kommunikativa och lättillgängliga. Att alltid vara anträffbara och kommunicera detaljer i ett tidigt skede är mycket viktigt för oss. Vi är medlemmar i Byggmästarföreningen.

BYGGSERVICE

Renovering av äldre hus, i många fall K-märkta, har blivit något av företagets specialitet. Detta i takt med det ökade intresset för byggnadsvård och de många historiska fastigheter på Gotland och i synnerhet Visby innerstad som kräver en stor kunskap samt en varsam hand. Vi har även mycket bred kunskap gällande renovering och byggnation av kök samt badrum. VISBYGG utför dagligen renoveringar, reparationer, om- och tillbyggnad, takomläggningar, fönsterbyten mm.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastigheter kräver löpande underhåll och reparationer. Vi på VISBYGG erbjuder bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i Visby med omnejd tillgång till kvalificerade fastighetsskötare. Våra fastighetstekniker ronderar er fastighet regelbundet för att säkerställa funktionen i de tekniska installationerna samt även upprätthålla en god trivsel.

Som fastighetsägare erhåller ni regelbundna rapporter där vi noterar eventuella fel och brister som har upptäckts vid rondering och som bör åtgärdas. Exempel på tjänster inom teknisk fastighetsförvaltning:

• Hantering av felanmälan & koppling till jour
• Rondering med avhjälpande av fel
• Tillsyn av värmesystem, ventilation etc.
• Avläsning och rapportering av mätvärden
• Städning och renhållning
• Skötsel av mark och trädgårdar
• Snöröjning och takskottning
• Lägenhetsbesiktningar

Om oss

En lokal partner över hela ön

VISBYGG som varumärke ligger under by Jansarve AB (559043-9906) och har idag ca 15 medarbetare.

Vi erbjuder kundanpassade helhetslösningar för i första hand nyproduktion samt även ombyggnad, renovering och viss fastighetstekniks-service. Vi är behöriga för våtrumsarbeten enligt BBV och har lång erfarenhet av renovering av kök och badrum.

Vår samlade erfarenhet har snabbt gjort att vi utvecklats till ett betydande bygg- och fastighetsbolag med verksamhet över hela Gotland. Våra arbetsteam består av 2-4 medarbetare vardera och som samtliga har ett väletablerat samarbete med våra underentreprenörer.

Projektledare

Följ oss på Instagram

Kontakt

Besöksadress:
Södra Kyrkogatan 3, 621 56 Visby

kontakt@visbygg.se

Telefon: 0720-13 12 09